ข่าวเศรษฐกิจ

สภาธุรกิจเอเปค เตรียมชง 5 ประเด็น เวทีผู้นำเอเปค

สภาธุรกิจเอเปค เตรียมเสนอผู้นำเอเปค 5 ประเด็นดันข้อตกลงเอฟทีเอ เร่งโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล หนุนธุรกิจรายเล็ก เผยเวที ซีอีโอซัมมิท นำเสนอแนวคิดนักธุรกิจ 21 เขตเศรษฐกิจ ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และในฐานะประธานสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (ABAC) เปิดเผยว่า สภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปคพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการประชุม APEC ในเดือน พ.ย.2565 โดยได้มีการหารือกับอย่างต่อเนื่อง เพื่อสรุปประเด็นที่ให้ภาคเอกชนได้มีโอกาสทางธุรกิจทุกด้าน โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยหรือเอสเอ็มอี

นอกจากนี้ ทั้งนี้ สำหรับการประชุม ABAC ในปี 2565 จะเน้น 5 ประเด็นที่จะเสนอเวทีผู้นำ คือ 1.การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค 2.ด้านดิจิทัล 3.ด้าน MSMEs และการมีส่วนร่วม 4.ด้านความยั่งยืน 5.ด้านเศรษฐกิจและการเงิน

ทั้งนี้ ABAC ได้เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อต้นเดือน ต.ค.ที่ผ่านมา เพื่อนำส่งรายงานประจำปี 2565 ที่รวบรวมข้อเสนอแนะจากภาคเอกชน โดยมีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการจัดการเงินเฟ้อ การขจัดความไม่มั่นคงทางอาหารและพลังงาน การแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม การบูรณาการทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคของ APEC

รวมถึงการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการฟื้นตัวและการเจริญเติบโต ผ่านการสนับสนุน MSMEs โดยเฉพาะธุรกิจที่ผู้หญิงและคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ รวมถึงการพัฒนาและนำโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลมาใช้

ข่าวเศรษฐกิจ 2565

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การประชุมเอเปค (APEC) มีแนวคิดหลัก คือ OPEN–CONNECT–BALANCE หรือ “เปิดกว้าง สร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” สะท้อนให้เห็นถึงการรวมตัวของทุกภาคส่วนทางธุรกิจในทุกระดับเพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจที่ยั่งยืน โดยผลักดันแนวคิด BCG Economy Model เป็นวาระแห่งชาติ ทั้งนี้ เอกชนไทยเสริมการจัดงานของภาครัฐ ด้วยการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม ‘APEC CEO Summit 2022’ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-18 พ.ค. 2565 ภายใต้ 3 แนวคิดหลัก คือ “EMBRACE ENGAGE ENABLE”

การเป็นเจ้าภาพในปีนี้ นับเป็นโอกาสครั้งสำคัญทางเศรษฐกิจไทย เป็นการเปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับนานาชาติ จะช่วยให้ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ได้รับโอกาส ที่เชื่อมกับประเทศในกลุ่ม APEC ตรงนี้เพิ่ม เพราะเป็นการรวมตัวสุดยอด CEO ผู้นำเอเปค ผู้กำหนดนโยบาย และผู้นำทางความคิดระดับภูมิภาคและระดับโลกจาก 21 เขตเศรษฐกิจ ในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการค้าและเศรษฐกิจ ตลอดจนการแสวงหาแนวทางในการแก้ไขประเด็นที่สำคัญ และการจัดการกับความท้าทายที่ธุรกิจต่าง ๆ ที่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและทั้งโลกกำลังเผชิญ

นอกจากนั้น ยังเป็นโอกาสในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยให้ทั่วโลกได้เห็นศักยภาพในด้านต่าง ๆ ซึ่งช่วยส่งเสริมและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ เพิ่มตัวเลขภาคการท่องเที่ยว รวมไปถึงกระตุ้นการค้าและการส่งออก แน่นอนว่า การเข้ามาร่วมประชุมของนักธุรกิจต่างชาติ จะทำให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของบ้านเราเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นแรงเหวี่ยงที่สำคัญในการฟื้นเศรษฐกิจภายในประเทศ

นอกจากจะหารือเรื่องเศรษฐกิจแล้ว ยังมีการหารือกันในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของประชาชนอีกด้วย เช่น สาธารณสุข BCG และการรับมือกับภาวะโลกร้อน เป็นต้น ก่อให้เกิดประโยชน์มหาศาล ทั้งต่อภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน